ALS JULLIE NIET NAAR DE QUIZ KUNNEN KOMEN...

ROBODOG

Dat een geleidehond de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van een persoon met een visuele beperking vergroot is algemeen bekend. Dat dat zijn mobiliteit en inclusi(1)(164 km)… …akkelijkt, is vanzelfsprekend. Toch moet men de vraag durven stellen of een geleidehond wel zo efficiënt is. Een rob(2)(9 km)… …ft misschien meer mogelijkheden? Wanne(3)(141 km)… … … …akkelijk er vanuit gaan dat zo’n ding niets voor ons is, zal er op dat vlak nooit vooruitgang komen.

Dat een computer en een came(4)(67 km)… … …kel zijn om filmpjes op te nemen en kijken, is allang verleden tijd. Afstanden insch(5)(62 km)…, … lichten interpreteren, voorw(6)(125 km)…n en zelfs mensen herkennen, enzovoort. Dat dit alles al mogelijk is bewijzen de zelfrijdende auto’s en artificiële intelligentie. De g(7)(42 km)… …oeilijkheid is echter deze informatie overbrengen op de b(8)(67 km)… wandelaar. Er zijn op dit v(9)(98 km)… …kele pogingen gedaan, waarvan sommige niet onverdienstelijk. Dikwijls komt het echter neer op geluid en gevoel, wat meestal niet ideaal is. Niet alleen krijg je het al gauw op je h(10)(58 km)… van al dat gebliep en getril, maar ook is het moeilijker om je aandacht bij je omgeving te houden. Men krijgt al snel een teveel aan informatie als ieder uitste(11)(69 km)… of ander obstakel in een straal van bijvoorbeeld tien meter een signaal zou genereren. Welke ongelijkheid komt te hoog zodat je zou kunnen struikelen? Welke tak of andere begroeiïn (12)(204 km)… … … …aag om eronder door te kunnen lopen?

Misschien zou een rijdende of wand(13)(44 km)…de robot deze technologie beter kunnen aanwenden. In plaats van obstak(14)(90 km)… … …lk potentieel gevaarlijke situatie te signaleren, geleidt die robot de slechtziende er tussen door. Maar kan dat toestel zelf trappen beklimmen? Kan het het de bus en de trein in- en uitstappen, of eigenlijk springen? Kan het rijden of stappen over stoepranden, (15)(92 km)…n en andere ongelijkheden? Hoe gaat het apparaat om met plassen en modder en kan het (16)(86 km) … … …n sneeuw? Kortom, nog veel problemen die allem(17)(188 km)… …ken en opgelost moeten worden om een efficiënt en gebruiksvriendelijk hulpmiddel te ontwikkelen.

Ook al zou een robot kunnen functioneren als een geleidehond. Zou een robot ooit kunnen aanvoelen w(18)(161 km)… …ij of zij wil zoals een geleidehond dat kan? Kan die computer ook reageren op twijfel, aarzelin(19)(100 km)…, …partijen of dergelijke zoals een geleidehond dat dikwijls doet? Zullen mensen ook naar die computer komen kijken waardoor sociale contacten ontstaan zoals vaak met een geleidehond gebeurt? En last but not least, kan een computer ooit de vriendschap van een geleidehond vervangen?

Het BCG zal verder blijven inzetten op het opleiden van geleidehonden Maar ook zul(20)(185 km)… … …n van de Raad van bestuur en het personeel van BCG deze evoluties blijven opvolgen.