Wie helpt in deze actie?

Deze actie wordt bijna volledig gedragen door vrijwilligers.

Wie kan dopjes sparen?

In principe kan iedereen dopjes sparen voor deze steunactie. Particulieren, scholen, verenigingen, bedrijven, ziekenhuizen, rusthuizen ...
Vooral kinderen voelen zich aangesproken en zetten zich enorm in voor deze actie!

Wie kan ik contacteren voor een lezing op school?

Bij een lezing ligt de nadruk steeds op het leven met een visuele handicap en de hulp van een geleidehond, niet op de dopjes. De actie wordt wel kort toegelicht ...
Misschien ken je een blindengeleidehondgebruiker van het BCG en kan je het rechtstreeks vragen. De persoon in kwestie meldt dit dan wel aan het Centrum.
Ken je echter niemand, dan kan je met je vraag altijd terecht op het BCG zelf. Er zijn een aantal personen met een visuele beperking die erg bedreven zijn om kinderen een inzicht te geven in het leven met deze handicap.

Wie sorteert de dopjes?

In eerste instantie begint het sorteren al bij de bron. Wanneer je enkel plastic drankdopjes verzamelt, sorteer je al. Elk tussenpunt zou normaal een beetje verantwoordelijkheid moeten dragen en de dopjes toch nog eens een keertje moeten nakijken. Dit vermindert het werk voor de vrijwilligers die grote hoeveelheden dopjes moeten controleren alvorens ze naar het recyclagebedrijf mogen. Het vermindert daarbij de afvalberg die zich op het einde opstapelt en die voor problemen zorgt bij het wegwerken ervan ...

Wie zorgt voor de verpakking?

De keuze van de verpakking ligt bij de verzamelaar.
Dit kan dus in plastic zakken, maar ook in kartonnen dozen. Het is wel de bedoeling geen bijkomend afval te produceren ...
De erkende inzamelpunten kunnen lege zakken verkrijgen wanneer de chauffeur van het BCG de dopjes bij hen komt ophalen.

Wie brengt de dopjes naar waar ze moeten zijn?

De dopjes worden door onze vrijwillige chauffeurs naar een sorteercentrum gebracht.
Na controle van de dopjes gaan deze naar één van de recyclagebedrijven. Dit gebeurt door vrijwilligers of door een ophaling ter plekke.
Dopjes opsturen per post heeft geen zin. Dit is echt veel te duur. Om een voorbeeld te geven: een pakje met 2 kg dopjes heeft een waarde van amper € 0.58, maar kost aan portokosten € 7,40 ...